Bestuursleden van de feitelijke vereniging

Voorzitter: Daniël Meyns      info: 050 622412
Ondervoorzitter: Peter Blondeel
Schatbewaarder: Xavier Lekens
Secretaris:Henk Warnier
Public Relations: Steve Desmidt
Baankapitein: Frank Verleye